NYT FRA BESTYRELSEN 11/12/2022

Kære alle I skønne vinterbadere

Her kommer en længere mail som vi virkelig håber, at du tager dig tid til at læse grundigt igennem – hav gerne en lille skål med julegodter ved din side, så tager du dig sikkert god tid til læsningen. 🙂

Vores sauna er jo 100% medlemsstyret – bestyrelsen sørger for nogle praktiske ting, men alle som bruger saunaen har ansvaret for, at den holdes så fin og tør som muligt, og at vi giver hinanden gode oplevelser i sø og sauna.

Vi er nu 450 medlemmer – heraf er 250 nye medlemmer som er kommet til siden 1. september.

Vi er meget glade og stolte over den store tilgang – saunaen er i brug hver eneste dag og det er skønt – samtidig giver det nogen udfordringer som vi gerne vil løse, så det fortsat kan være en dejlig oplevelse for alle.

Vi oplever, at der er behov for, at alle finder sig godt til rette og lærer saunaen at kende samt de rutiner der følger med – alle beskrivelser hænger i saunaen – læs dem gerne en gang mere ved lejlighed.

Vi har derfor besluttet at stoppe for medlemstilgang og lade resten af sæsonen være for de nuværende medlemmer.

På bestyrelsesmødet den 5. dec. 2022 var opmærksomheden rettet på, hvordan vi sikrer, at sauna holdes fri for de fugtskader, som har vist sig i hjørnerne bag briketterne.

Vi gør derfor en række tiltag og vi opfordrer alle til at være opmærksom på at saunaen holdes så tør som mulig: Ventilationsristene efterses, der er opsat presenninger under bænkene, så der ikke drypper vand ned og der ophænges fugtposer.

Vi må hjælpe hinanden med at overholde følgende:

  • Den der opretter saunatid medbringer bademåtte/håndklæde til gulvet i forrummet og tager det med hjem igen – ved medlemstider er det den øverste person på listen
  • Ved optænding må ovnen kun fyldes ca. 60 procent med briketter svarende til 4-5 stk. Ovnen holdes derefter varm ved at lægge 1-2 stk. ind ad gangen
  • Åbn kun 1 pose briketter ad gangen
  • Temperaturen i sauna må max være 90 -95 grader
  • Når der hældes vand på stenene for at opnå damp, er det tilstrækkeligt med 2-3 skefulde vand og det er vigtigt kun at ramme stenene og ikke spilde ved siden af – og KUN rent søvand – ingen duft, olier eller lign.
  • Kun bare fødder i sauna – badesko skal blive helt udenfor
  • Tør gulvet over, hvis der ligger vand
  • Vis hensyn til hinanden, så alle får en god oplevelse

Og så har vi jo vores bookingsystem, som også skal læres at kende, så logistikken glider fint.
—Her følger en udvidet Vejledning i brug af vores bookingsystem – SuperSass—

Generelt:
Vi vil så gerne, at alle følger vores enkle retningslinjer, sådan at vi ikke løbende skal slette tomme bookinger, ændre forkert oprettede bookinger m.m.
Læs her – det er nemt bare at gøre det rigtigt. Retningslinjerne står også skrevet på bookingforsiden.
Her følger de i lidt mere tydeliggjort formulering.


Ny event:

Det er vigtigt, at du tilmelder dig din egen åbne event. Ønsker man ikke at bruge badetøj, skrives det på forsiden af rubrikken.

Lukket sauna:
Oprettes lukket sauna, anføres det, og for nem kontoafstemning tilmeldes kun 1 deltager.
Det er også det nemmeste for én selv. Sæt gerne antallet til 1, sådan at rubrikken bliver grå.
Man vælger selv, hvad man vil skrive og informere om på rubrikken og i beskedfeltet.

Medlemstider i Weekend
Faste weekendtider er kun for medlemmer, så der ikke må medtages gæster – det gælder også jul og nytår, så hvis du har tilmeldt gæster på Medlemstiderne må du gerne slette dem igen, tak😊
Man er velkommen til at tage gæster med resten af ugen.
Tiderne mere end to uger frem bookes kun op til 4 deltagere. Tiderne må ikke ændres til stille sauna, musiksauna eller andet efter egne ønsker, og informationsteksten på rubrikkerne må ikke ændres.

Gæster:
Lav ny booking for hver gæst og skriv gæst i beskedfeltet.

Forsinket:
Står du for en tid og forsinkes, da notér det på tidsrubrikken, når saunaen er åben før, eller kontakt den, der står for den næste tid. Så kan der evt. ventes på dig, så man ikke skal til at lukke saunaen.

Forhindret:
Slet din tilmelding, så en anden kan få pladsen. Tryk på ikonet ved dit navn + slette tilmelding.
BRUG IKKE: Rediger tid + slette tid, som sletter selve eventen og dens bookinger.

Tomme events:
Oprettelse af en tid, uden at man tilmelder sig, er selvfølgelig ikke en tid.

Dette er måderne, SuperSass kan bruges på. God tur i saunaen!

Mange varme julehilsner

Bestyrelsen