BESTYRELSE

Formand / Meldlemskartotek: Mette Carlsen
Næstformand / Webmaster: Peter Meldgaard
Kasserer: Majken Bak Hansen
Sekretær: Ulla Pape
Brændemester: Carsten Christoffersen
Revisor: Kaj Madsen
Revisorsuppleant: Grethe Kruse
Førstesuppleant: Lotte Buchwald
Andensuppleant / Bookingsystem: Jens Erik Skipper

Adresse og CVR-nummer:

Vinterbadelauget ved Hald Sø
c/o Ulla Pape
Nonbo Hede 8
8800 Viborg

CVR 37140635